måndag 28 april 2014

Meditation/classification

I denne bloggen vil jeg be deg bidra med dine egne tanker og reaksjoner på performance´n Meditation/Classification som jeg önsker å vise i april-mai 2014. Bakgrunnen er en invitasjon fra Kragerö Filosofifestival for å skape et inkluderende rom for filosofi og diskusjon av årets tema for festivalen "Hva må gjöres?"

Performancen har tidligere vaert utfört i  Stockholm, Galleri Atlasmuren.


Min idé til Filosofifestivalen i Kragerö bygger mye på hvilke type rom jeg vil skape, både som ramme for en opplevelse og som påvirkende faktor til hvilken typer tanker som tenkes og deles i det. Jeg vil gjerne ha med et langsomt, stille men velkommende rom der deltagerene stimuleres til refleksjon. Jeg har hatt en positiv opplevelse av en performance med strandstein, som jeg bare har gjort en gang for noen år siden i Stockholm. Det er en estetisk/filosofisk refleksjon som er ganske lett å dele med publikum, og hvor man både kan dele den stille, meditative delen og bidra for eksempel til en blogg eller en diskusjon under, eller i etterkant av, performancen. Finnes det noen "rett" ordning for stenene på en strand? Betyr småstenenes ulike form og utseende at de har individuelle egenskaper eller historier? Hva gjör en sten spesiell, vaerdt å plukke opp og ta med seg?

Det tar flere timer å sortere stenene etter idéen om ytre eller sansbar likhet. Farge, struktur, form, tyngde....alle er de faktorer som gir stenene noen form for slektskap med hverandre, eller en utviklingslinje som ligner de tankene som förte fram til Darwin´s idé om artenes oprinnelse.
Finnes idéen til stnens form i den selv? Eller er det bare levende vesen/materie som kan besitte entelecheia (Aristoteles) ?

http://en.wikipedia.org/wiki/Potentiality_and_actuality
A marble block in Carrara. Could there be a particular sculpture already existing in it as a potentiality? Aristotle wrote approvingly of such ways of talking, and felt it reflected a type of causation in nature which is often ignored in scientific discussion.