torsdag 8 maj 2014

Meditation/classification

 

I denne bloggen vil jeg be deg bidra med dine egne tanker og reaksjoner på performance´n Meditation/Classification som jeg önsker å vise i april-mai 2014. Bakgrunnen er en invitasjon fra Kragerö Filosofifestival for å skape et inkluderende rom for filosofi og diskusjon av årets tema for festivalen "Hva må gjöres?"

Performancen har tidligere vaert utfört i  Stockholm, Galleri Atlasmuren.


Min idé til Filosofifestivalen i Kragerö bygger mye på hvilke type rom jeg vil skape, både som ramme for en opplevelse og som påvirkende faktor til hvilken typer tanker som tenkes og deles i det. Jeg vil gjerne ha med et langsomt, stille men velkommende rom der deltagerene stimuleres til refleksjon. Jeg har hatt en positiv opplevelse av en performance med strandstein, som jeg bare har gjort en gang for noen år siden i Stockholm. Det er en estetisk/filosofisk refleksjon som er ganske lett å dele med publikum, og hvor man både kan dele den stille, meditative delen og bidra for eksempel til en blogg eller en diskusjon under, eller i etterkant av, performancen.

Hva kan jeg gjöre?

se gjerne denne filmen som innledning til performance´n. Hvilke tanler man gjör seg om naturen, hva natur er, hva som er levende eller dödt, viktig eller mindre relevant....hvilke verdier som kan måles i penger og hvilke som forblir usynlige...kort sagt:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar